Czas wolny

TOP 5 najlepszych gier karcianych

Gry karciane to forma rozrywki, która do tarczy Ci ek cytujących wrażeń i do konale urozmaici Ci cza wolny Wybór tytułów je t ogromny i bardzo zróżnicowany Począw zy od kla ycznych gier karcianych dla dwóch o ób, poprzez propozycje rodzinne czy imprezowe, aż do opcji fabularnych Każda z nich ma wój wła ny charakter, dynamikęCzytaj więcej

Czas wolny

Gry planszowe dla dzieci – najlepsze propozycje

Najwięk zym powodzeniem u rodziców cie zą ię te zabawki, które nie tylko bawią, ale także tymulują rozwój dziecka oraz w pierają zdobywanie nowych umiejętności Nie ma wątpliwości co do tego, że do takich zabawek należą gry plan zowe Na czym polega ich wymiar edukacyjny To okazja do ćwiczenia koncentracji uwagi, koordynacjiCzytaj więcej

Czas wolny

Tani wyjazd na narty w Alpy – jak to zrobić?

Alpy charakteryzują ię gór kimi krajobrazami jak z obrazka Już na pierw zy rzut oka widzi z grubą war twę białego puchu, rozległy teren i wre zcie piękne łońce Dodaj do tego najlepiej utrzymane tereny, niemal pewną gwarancję śniegu i długie tra y o zróżnicowanym topniu trudności Ma z już przed obą widok alpej kiego ośrodkaCzytaj więcej

Czas wolny

Słonina ukraińska – prawdziwy przysmak!

Kuchnia ukraiń ka ma w na zym kraju wielu zagorzałych fanów Nie bez powodu Więk zość erwowanych w niej dań pozbawiona je t zbędnych ulep zaczy i ztucznych barwników Przekłada ię to nie tylko na oryginalny mak, ale też na możliwości dal zego wykorzy tania ich w kuchni Jedną z propozycji kuchni ukraiń kiej, którą warto poznaćCzytaj więcej

Czas wolny

Jak i dlaczego warto się uzależnić od czytania?

Nie bez powodu jedna z pierw zych umiejętności, jakiej człowiek uczy ię w życiu, je t czytanie Umiejętność zrozumienia łowa pi anego oznacza prawne funkcjonowanie we w półcze nym świecie Czytanie może łużyć celom zawodowym, ale dla więk zości ludzi je t ono czynnością, jakiej poświęcają wój wolny cza Bramy do innychCzytaj więcej

Czas wolny

Co najchętniej czytają Polacy?

Chociaż taty tyki mówią, że nie je teśmy najbardziej rozczytanym narodem w Europie, to co jakiś cza zdarza nam ię ięgnąć po k iążkę A co najchętniej czytamy Króluje kryminał Gatunek prozy, jakim je t kryminał, to literatura najbardziej popularna w na zym kraju Polacy lubią poczuć dre zczyk emocji i poczytać o detektywachCzytaj więcej