Wielu osobom wydaje się, że marketing produktów i usług polega dokładnie na tym samym. Tymczasem dzieje się zupełnie inaczej. Wynika to z podstawowego faktu – te dwa obszary to zupełnie coś innego. Różnica polega choćby na tym, że usługa w przeciwieństwie do produktu nie ma materialnego charakteru. Ma to ogromne znaczenie w kontekście podejmowania działań z zakresu reklamy i promocji. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób realizować marketing usług.

Czym jest marketing usług?

Zacząć trzeba jednak od tego, aby wyjaśnić, czym właściwie jest marketing usług. Ogólnie rzecz ujmując, jest to szereg podejmowanych działań, których cel obejmuje wypromowanie konkretnego punktu w ofercie firmy. Działania polegają na próbie przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów i skłonienie ich do skorzystania z danej usługi. W dużej mierze polega to na przedstawieniu tym osobom zalet oraz korzyści wynikających z podjęcia decyzji. Ważne, aby klienci byli przekonani o tym, że promowana usługa odpowiada na ich potrzeby i rozwiązuje ich konkretny problem.

Co wchodzi w zakres marketingu usług?

Jak wspomniano, usługa pozbawiona jest charakteru materialnego. Dlatego w marketingu należy go czymś zastąpić. Z tego też powodu w tym przypadku mówi się o stosowaniu tzw. mix marketingu 7P. W jego skład wchodzi kilka kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest produkt. W tym przypadku mowa o konkretnej usłudze, która jest promowana. Drugi element to cena – a dokładniej koszt usługi. Ważne, aby był dostosowany to warunków rynkowych. Trzeci aspekt to miejsce, czyli lokalizacja, w jakiej usługa jest realizowana. Czwarty element to promocja. Chodzi tu po prostu o wszelkie działania reklamowe podejmowane w celu wypromowania i sprzedaży określonej usługi. Przykładem może być tu choćby promocja firmy w branżowym katalogu, takim jak np. www.ereles.pl. Element piąty to ludzie. Bierze się tu pod uwagę pracowników, jej klientów oraz całą społeczność zintegrowaną wokół przedsiębiorstwa i usługi. Szósty element to procesy. Mamy tu na myśli obsługę klienta oraz jakość realizacji zleceń. I na koniec został aspekt siódmy, czyli świadectwo materialne. Przykładem może być tu certyfikat bądź jakiś inny dokument dla klienta, świadczący o tym, że skorzystał z usługi. Wszystkie te elementy składają się na skuteczny marketing usług.

Jakie działania podejmuje się w ramach marketingu usług?

Dziś promowanie usług realizowane jest przede wszystkim w sieci. Internet daje bowiem ogromne możliwości w zakresie reklamy. Przede wszystkim stanowi to możliwość skorzystania z wielu kanałów komunikacji. Mowa tu choćby o wyszukiwarce internetowej, mediach społecznościowych, content marketingu czy e-mail marketingu. Wszystkie te narzędzia skutecznie wspierają promocję usług.

Co ważne, e-marketing daje także możliwość bardzo dokładnego targetowania reklamy oraz możliwość dokładnego wyliczenia zwrotu z inwestycji. Pamiętać jednak trzeba, aby narzędzia w przypadku usług powinny być nieco inaczej wykorzystywane w porównaniu z produktami.