Nawadnianie trawników to jedno z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych dokonywanych w okresie wegetacyjnym. Woda jest niezbędnym składnikiem wpływającym na właściwy rozwój traw. Umożliwia ona procesy transpiracji oraz bierze udział w pobieraniu zasobów pokarmowych z podłoża. Ponadto systematyczne podlewanie przyczynia się do polepszenia stanu zdrowotnego darni i zwiększenia jej walorów dekoracyjnych. Zabieg ten należy wykonywać, aby nie doprowadzić do przesuszenia gruntu, a tym samym obumierania roślin. Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy i jak często podlewać trawnik. Odpowiednie zraszanie według zaleceń ogrodniczych przyczyni się do należytego wyglądu murawy zgodnego z zamysłem projektujących przydomową przestrzeń. 

Kiedy najlepiej podlewać trawniki?

Nawadnianie darni powinno rozpocząć się wiosną, gdy dzienna temperatura zacznie przekraczać 10°C. Ilość i sposób dostarczanej wody należy dostosować do poziomu wilgotności gleby. Optymalna częstotliwość nawadniania to 2 razy w tygodniu. Aby nawilżyć podłoże do głębokości 10-15 cm przyjmuje się zasadę, że potrzebne jest 10-15 l wody na 1 m2 powierzchni trawnika. Zabieg przerywa się w momencie powstawania małych kałuż. Bardziej skuteczne jest podlewanie rzadsze, ale obfitsze. Rośliny przyzwyczajają się wówczas do okresów suszy i upałów. W okresie letnim zraszanie przeprowadza się wczesnym rankiem do godziny 9:00 lub późnym popołudniem, po godzinie 17:00. Jest to uwarunkowane ilością promieni słonecznych, których najwięcej odnotowuje się w godzinach południowych. Różnica między temperaturą wody, a powietrza mogłaby doprowadzić do szoku termicznego oraz uszkodzenia traw. Podlewania należy zaprzestać w okresie jesiennym lub w momencie występowania dużych opadów atmosferycznych, ponieważ rośliny mogą czerpać wodę z deszczu i podsiąku kapilarnego z niższych warstw gruntu. 

Jak podlewać trawnik? 

Prócz tradycyjnej, ręcznej metody podlewania darni za pomocą węży ogrodowych istnieją również innowacyjne, zmechanizowane rozwiązania, które umożliwiają systematyczne nawilżanie trawnika. Mogą to być urządzenia do rozpylania wody w postaci zraszaczy obrotowych. Ustawione w wybranym punkcie podlewają wybrany fragment murawy, który wyznacza promień zasięgu strumienia wody. Ich główną zaletą jest to, iż równomiernie zraszają teren. Ilość dostarczanej wody można dozować według zapotrzebowania traw i panującej pogody. To doskonała opcja do mniejszych i średnich założeń. W przypadku dużej powierzchni trawnika warto zdecydować się na systemy nawadniające. Do ich wykonania niezbędny jest starannie opracowany projekt nawadniania ogrodu, w którym zawiera się informacje o punkcie ujęcia wody i przebiegu linii doprowadzających ją do rozmieszczonych na danym obszarze zraszaczy. System taki może być sterowany automatycznie, co wymaga dodatkowych sterowników elektronicznych z czujnikami deszczowymi. Tę metodę należy zastosować przed wykonaniem trawnika, gdyż potrzebne jest przekopanie terenu dla całej linii, która będzie nawadniać darń. 

Podlewanie, a inne zabiegi pielęgnacyjne 

Zraszanie traw powinno być wykonywane przez cały okres wegetacyjny. Z tego powodu nie koliduje ono z większością zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak aeracja, piaskowanie, odchwaszczenie czy nawożenie. Podlewanie jest zalecane podczas stosowania nawozów mineralnych, takich jak azot, potas lub fosfor w postaci suchej. Można wykonywać również roztwory wodne, które za pomocą iniekcji wgłębnej dostarcza się roślinom. Nawilżania traw nie wolno dokonywać przed koszeniem liści, gdyż może prowadzić ono do uszkodzenia i porażenia części nadziemnych. Dodatkowo utrudnia to poruszanie kosiarki po murawie i skutkuje szybszym zapełnieniem pojemnika. Wielu ogrodników zastanawia się jednak czy można podlewać trawę po koszeniu. Jest to jak najbardziej adekwatne działanie, lecz należy z nim odczekać kilka godzin. Nawadnianie po ścięciu pobudzi rośliny do silnego rozwoju i właściwego zagęszczania. Dzięki temu uzyska się efektywną murawę, która będzie spełniać swoją funkcję estetyczną i użytkową.