W Polsce od jakiegoś czasu mamy swego rodzaju boom magazynowy. Dzieje się tak, ponieważ magazyny są nieodzownym elementem w handlu, a w szczególności w branży e-commerce. Handel internetowy w naszym kraju rośnie znacząco każdego roku i potrzebuje do prawidłowego działania odpowiednich powierzchni magazynowych. Magazyny muszą być w dzisiejszych czasach nie tylko duże, ale również odpowiednio zarządzane. Tylko takie miejsca działają sprawnie i pozwalają na efektywne spinanie ze sobą wielu łańcuchów logistycznych. Równie ważne co efektywność działania, jest w przypadku magazynów bezpieczeństwo. Na jednej powierzchni pracuje bowiem duża brygada magazynierów, którzy poruszają się zarówno pieszo, jak i przy użyciu różnego rodzaju wózków widłowych. Ryzyko potrącenia jest więc bardzo wysokie i należy temu przeciwdziałać. Idealnym rozwiązaniem jest oznakowanie dróg transportowych w magazynach. Jak to wygląda w praktyce?

Odpowiednie oznakowanie kluczem do efektywności

Magazyny w dzisiejszych czasach potrafią zajmować bardzo duże powierzchnie. W związku z tym poruszanie się w nich może być znacznie utrudnione. Każdemu zależy oczywiście na sprawnej i szybkiej obsłudze. W związku z tym nie powinno dochodzić do sytuacji, w której magazynierzy będą błądzić w poszukiwaniu odpowiedniego sektora magazynowego lub rampy załadunkowej. W logistyce czas odgrywa bardzo ważną rolę, a odpowiednio zarządzany i zorganizowany magazyn jest kluczowym ogniwem każdego procesu logistycznego. Każdy magazyn powinien więc posiadać na swoje posadzce oznakowanie dróg transportowych, które pozwoli na szybkie przemieszczanie się magazynierów z towarami i materiałami. Oznakowanie obiektu pomoże także pracownikom magazynu, którzy będą w stanie bardzo szybko namierzyć towar i dostarczyć go do rampy załadunkowej lub miejsca przeładunku. Znacznie zredukujemy dzięki temu czas potrzebny na wykonanie procesu magazynowego. Magazyn będzie więc w stanie wykonać więcej operacji każdego dnia, dzięki czemu jego efektywność znacznie wzrośnie. Dobrze zorganizowana przestrzeń będzie miała również pozytywny wpływ na samopoczucie brygady magazynierów. Dezorganizacja i nieporządek są bowiem wyjątkowo frustrujące i potrafią być demotywujące w pracy. Oznakowanie dróg transportowych w magazynie niesie więc wiele korzyści, która pozytywnie wpływają na działanie całego magazynu oraz szybkość przeprowadzanych operacji.

Bezpieczeństwo w magazynie

Ogromnie ważne w przypadku magazynów jest również bezpieczeństwo ich pracowników. Są to stosunkowo duże obiekty, w których mamy do czynienia zarówno z ruchem pieszym, jak i ruchem wózków widłowych oraz paletowych. Przewożone są również bardzo często towary i materiały o dużych wymiarach i wadze. W związku z tym należy zadbać o takie oznakowanie dróg transportowych, które pozwoli na poruszanie się w sposób bezpieczny. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest wyznaczenie przy pomocy specjalnych linii malowanych na posadzce dróg przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych i ciągów pieszych. Takie rozdzielenie sprawi, że poruszanie się magazynierów nie będzie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i bezpośredniego zagrożenia zdrowia pracowników. W przypadku dużych magazynów, rozsądne jest również określenie kierunków jazdy na konkretnych drogach transportowych. Dzięki temu do minimum zmniejszamy ryzyko kolizji dwóch wózków przewożących towar.

Jak oznaczyć drogi transportowe w magazynie?

Oznakowanie dróg transportowych na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo proste. Nie należy jednak wykonywać tego we własnym zakresie. Do malowania takich linii powinna zostać użyta specjalistyczna farba, która będzie trudnościeralna. Jeżeli użyjemy do tego celu złej farby, wówczas musimy liczyć się z tym, że linie bardzo szybko staną się niewidoczne. Najlepiej powierzyć to więc firmie, która specjalizuje się w wytyczaniu dróg transportowych w magazynach. Jest to między innymi przedsiębiorstwo oznakowanie-poziome.pl, które oferuje wyznaczanie dróg transportowych w magazynach, przy użyciu specjalistycznych maszyn i farb trudnościeralnych. Pełna oferta dostępna jest tutaj na stronie Oznakowanie-Poziome.pl.