Budowa domu jednorodzinnego bądź budynku mieszkalnego to niezwykle trudne zadanie, wymagające posiadania bogatej wiedzy oraz odpowiedniej dokumentacji technicznej. Jednym z kluczowych dokumentów jest pozwolenie na budowę, którą można uzyskać po szczegółowym przebadaniu gruntu, a także jego analizie. To kluczowe zadanie, którego może podjąć się jedynie wyspecjalizowany w dziedzinie geologiczno-sejsmicznej inżynier. Zatem, w jakim celu wykonuje się badania sejsmiczne?

Badania sejsmiczne – w jakim celu się wykonuje?

Badania sejsmiczne są jednym z najważniejszych rodzajów badań, jakie należy wykonać, decydując się na budowę. Polowe badania sejsmiczne mogą zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowaną z tego zakresu firmę usługowo-budowlaną. W wyniku wykonania takich badań można dowiedzieć się, jak bardzo dany grunt jest aktywny sejsmicznie. Mimo iż wiele osób kojarzy aktywność sejsmiczną z trzęsieniami ziemi, to tak naprawdę, grunty przez cały czas poruszają się oraz oddziałują na siebie. W związku z nader wysoką aktywnością sejsmiczną dzieje się to dosyć często, co w szczególności przekłada się na wytrzymałość gruntu, a tym samym na bezpieczeństwo całej budowli. Decydując się na wybudowanie obiektu na aktywnych sejsmicznie gruntach, znacząco wzrasta ryzyko jego zawalenia.

Jak przebiegają badania sejsmiczne?

Zachodzące podczas pomiarów drgania sejsmiczne wytwarzane są przez specjalne źródła energii, czyli kafar, młoty udarowe czy specjalne wibratory. W celu zarejestrowania drgań używa się profesjonalne odbiorniki, tzw. geofony oraz hydrofony. Drugie z wymienionych wykorzystuje się do badań gruntów pod powierzchnią wody. Uzyskane dane przetransportowane zostają do rejestratora sejsmicznego, a następnie do wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie komputera. Dzięki temu możliwa staje się precyzyjna interpretacja wyników oraz faktyczna ocena stanu danego gruntu.

Badania sejsmiczne – jakie występują metody?

Do wykonania badań sejsmicznych stosuje się odpowiednią aparaturę. Badanie metodą 2D to proces polegający na poruszaniu się, a także zatrzymywaniu na gruncie kilku aut ciężarowych. Zatrzymują się one w konkretnie zaznaczonych miejscach, nazywanych punktami wzbudzania. W tych miejscach samochody opuszczają wibrujące płyty, emitujące drgania mechaniczne w głąb ziemi. Tego typu fale rejestrowane są przez wspomniane we wcześniejszej części artykuły geofony na lądzie lub hydrofony, w momencie, w którym dochodzi do badania gruntów w zbiornikach wodnych.

Odbijające się fale sejsmiczne umożliwiają poznanie precyzyjnego obrazu przekroju poddawane badaniu ziemi. Inną metodą jest przeprowadzenie badania sejsmicznego 3D, w którym wykorzystuje się rozłożone powierzchniowe, specjalne odbiorniki. Pozwalają one na staranną analizę badanego obszaru, a także otrzymanie dokładnego obrazu układu, zalegających głęboko pod ziemią warstw geologicznych. To niezwykle precyzyjna metoda, pozwalająca na uzyskanie pożądanych rezultatów badań, które będą podstawą do załatwiania kolejnych formalności w związku z planowaną budową.